Alarm na krmeliště

PROLOV | Ochrana výrobku

Upozornění:

Náš výrobek je chráněn užitným vzorem pod č. 18328 u Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze. Výroba, dovoz nebo prodej padělaného či napodobeného výrobku a jeho částí je trestný čin porušování průmyslových práv podle §151 trestního zákona.

Zápis užitného vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat užitný vzor, brání třetím osobám užívat jej bez souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním užitného vzoru jiným osobám nebo na ně právo na užitný vzor převést. Užíváním užitného vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, vývoz, dovoz nebo užívání výrobku.

Ten, kdo by se pustil do výroby, aniž se přesvědčil o patentové čistotě, se vystavuje nebezpečí, že bude majitelem průmyslového práva žalován za jeho porušování a bude po něm požadováno okamžité ukončení porušování průmyslového práva a odstranění následků porušení. Pokud vznikla škoda, může poškozený majitel průmyslového práva požadovat její náhradu.

Neoprávněným zásahem do práv k užitnému vzoru ve smyslu §151 tr. zák. se rozumí nejen neoprávněné užívání zapsaného vzoru v jeho přesné podobě, respektive kopírování nebo napodobení užitného vzoru, ale i užívání užitného vzoru napodobeného v jeho podstatných znacích za účelem vytvoření celkového dojmu podobnosti jako předpokladu uplatnění výrobku na trhu, a tedy i použití výrobku velmi podobného a zaměnitelného, jímž dochází k záměrné dezorientaci odběratelů a spotřebitelů, a tím k poškozování majitele užiteného vzoru.

Naše uznané nároky na ochranu

1. Zaměřovač, zejména pro ruční zbraně, vyznačující se tím, že sestává z tělesa laseru , uloženého v dutině kuželového tělesa a zajištěného ve zvolené poloze seřizovacími šrouby uloženými v otvorech po obvodu kuželového tělesa, přičemž kuželové tělesa má podélný osový otvor pro průchod laserového paprsku a jeho zúžená část kopíruje tvar nábojnice pro správné uložení do nábojové komory zbraně.

2. Zaměřovač podle nároku 1, vyznačující se tím, že kuželové těleso je vyrobeno z materiálu o tvrdosti obdobné materiálu nábojnice.

3. Zaměřovač podle nároku 1, vyznačující se tím, že kuželové těleso je vyrobeno z mosazi, duralu nebo plastu.

4. Zaměřovač podle nároku 1, vyznačující se tím, že kuželové těleso sestává ze dvou koaxiálních na sebe navazujících částí, a to z redukce s osových otvorem, dutinou pro uložení tělesa laseru a seřizovacími šrouby po obvodu redukce a z nábojnice pro dlouhé kulové zbraně.

5. Zaměřovač podle nároku 4, vyznačující se tím, že nábojnice je vystřelená nábojnice příslušné dlouhé kulové zbraně.

Náš výrobek je chráněn užitným vzorem pod č. 18328 u Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze.

© Prolov.eu 2008 Všechna práva vyhrazena - Václav Hrbek

Tvorba stránek: Radek Zapletal | Nahoru |